ไม่มีหมวดหมู่ » ว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

ว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

1 มกราคม 2019
59   0

คนโง่… มัวมองแต่ความชั่วร้ายในคนอื่น
จึงหยิบยื่นแเต่โทษให้แก่กัน
เเละได้รับความทุกข์ตรม ระทมใจเป็นของกำนัล

คนฉลาด…มองแต่ความดีในตัวคนอื่น
จึงหยิบยื่นคุณค่าให้แก่กัน และได้รับความสุข ระคนทุกข์จากความคาดหวังเป็นของกำนัล

คนเจ้าปัญญา… มองทั้งความดีและความชั่วในตัวทุกคน พยายามควบคุมโทษแม้เล็กน้อยที่อาจเกิดระหว่างกันแล้วหยิบยื่นคุณค่าให้เพื่อ การพัฒนาร่วมกันปฏิสัมพันธ์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับความเจริญและความอบอุ่นอันยั่งยืนเป็นของกำนัล