ไม่มีหมวดหมู่ » สาเหตุสำคัญแห่งความล้มเหลว นโปเลียน ฮิลล์

สาเหตุสำคัญแห่งความล้มเหลว นโปเลียน ฮิลล์

31 ธันวาคม 2018
37   0

สาเหตุสำคัญแห่งความล้มเหลว 30 ประการ

ของ นโปเลียน ฮิลล์

•1.พื้นเพทางกรรมพันธุ์ไม่ดีมีหนทางอยู่น้อยเหลือเกิน ที่จะเยียวยาผู้ที่เกิดมาขาดกำลังความสามารถ
ทางสมอง

•2.ขาดจุดหมายในชีวิตที่ชัดเจนและแน่นอนของชีวิต ไม่มีหวังในความสำเร็จสำหรับผู้ไม่มีจุดหมายเป็นจุดสูงสุด หรือตั้งเป้าหมายแน่นอน 98 คนใน 100 คนทีนโปเลียน ฮิลล์วิเคราะห์ ไม่มีจุดหมายดังกล่าว

•3.ขาดความทะเยอทะยานเพื่อไปสู่จุดหมาย
ที่สูงกว่าปกติธรรมดาเราหมดหวังในบุคคลที่
เฉื่อยเนือยอย่างยิ่งเขาเหล่านี้ไม่มีความต้องการ
ที่จะให้ชีวิตก้าวหน้าไปไกลและไม่สมัครใจ
ที่จะต่อสู้ฟันฝ่า

•4.การศึกษาไม่พอ อุปสรรคข้อนี้ อาจจะเอาชนะได้ง่ายกว่ากัน
มากเมื่อเทียบกับ 3 ข้อที่ผ่านมา จากความจัดเจน พิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด มักจะเป็นผู้ที่ศึกษาด้วยตัวเอง”บุคคลที่ศึกษาด้วยตนเอง มีคุณค่ากว่าใบปริญญา

•5.ขาดการควบคุมตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินัย-ระเบียบวินัยเกิดจากการรู้จักควบคุมตนเอง ก่อนที่ท่านจะควบคุมสิ่งต่างๆ ท่านจะ
ต้องควบคุมตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก การเป็นนายตัวเอง หรือควบคุม
ตัวเอง เป็นงานลำบากอย่างที่สุดที่คุณจะต้องจัดการ ถ้าคุณชนะตัวเองไม่ได้ คุณก็จะแพ้ตัวเอง

•6.สุขภาพไม่ดี
ก. กินอาหารมากไปทำให้สุขภาพเสีย
ข. มีนิสัย
ไม่ดีในทางใช้ความคิด โดยคำนึงแต่สิ่งที่ไร้สาระและไม่เกิดประโยชน์
ค.ใช้กามารมณ์ไปในทางผิดๆ หรื่อใช้มากจนเกินไป
ง.ขาดการบริหารร่างกายที่เหมาะสม
จ.ขาดอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ

•7.ถูกชักจูงโดยสภาพแวดล้อมไม่ดีระหว่างวัยเยาว์ คนส่วนมากที่โน้มเอียงไปในทางอาชญากร เกิดขึ้นโดยสภาพแวดล้อมไม่ดี

•8.การผัดวันประกันพรุ่งเป็นสาเหตุธรรมดา
แห่งความล้มเหลวเพราะเราต่างคอย “เวลาที่เหมาะสม” เพื่อเริมต้นทำบางอย่างทีนา
ผลดีมาให้ อย่าคอย เริ่มต้นเสียแต่วันนี้ ทำงานเท่าทีเครื่องมือทีคุณมี

•9.ขาดความมุ่งมั่น เราส่วนใหญ่ต่างเป็นคนเริ่มต้นที่ดีแต่เป็น
คนถึงจุดหมายที่เลวในทุกอย่างที่เราลงมือ
ยิ่งกว่านั้นเราชอบวางมือเมื่อเห็นความพ่ายแพ้ เป็นครั้งแรก

•10.บุคลิกลักษณะเฉื่อยชา ไม่มีหวังแห่งความสำเร็จ สำหรับบุคคลที่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้อื่น จากบุคลิกลักษณะอันเฉือยชาของตน
• 11.ขาดการควบคุมความเร่งเร้าทางกามารมณ์ ความกระฉับกระเฉงทางกามารมณ์เป็นแรงกระตุ้นที่ทรงพลังที่สุด จึงต้องควบคุมมันไว้ ด้วยการแปรเปลี่ยนให้ไปสู่แนวทางอื่น

• 12.ความปรารถนาที่ควบคุมไม่ได้ เพื่อได้เงินอย่างง่ายๆ จึงทำให้คิดหาเงินง่ายๆ ด้วยการเล่นการพนัน

•13.ขาดอำนาจจิตแน่วแน่เพื่อตกลงใจ ผู้พบความล้มเหลวเปลี่ยนใจบ่อยๆ และเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

•14. ประการหรือมากกว่าในบรรดาความกล้า
มูลฐาน 6ประการ กลัวยากจน กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวสุขภาพทรุดโทรม
กลัวสูญเสียความรักของใครสักคน กลัววัยชรา กลัวความตาย

•15.เลือกคู่แต่งงานผิด ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ดำรงอยู่ อย่างสมัครสมาน แต่ความล้มเหลวในการแต่งงานอาจทำลายความ
ทะเยอทะยานและกาลังใจหมดสิน

 • 16.รอบคอบมากเกินไป คือ บุคคลที่ไม่ยอมฉวยโอกาสที่เข้ามามากเกินไป
 • ไม่ดีพอๆ กับรอบคอบน้อยเกินไป
 • 17.เลือกนายจ้างผิดเราต้องใช้ควาระมัดระวัง
 • เลือกนายจ้างซึ่งจะให้แรงบันดาลใจแก่เรา เป็นเฉลียวฉลาดและได้รับความสำเร็จ
 • 18.เชื่อไสยศาสตร์เชื่อไสยศาสตร์เป็นความกล้า
  แบบหนึ่งและเป็นเครื่องหมายแห่งความงมงาย ผู้จะได้รับความสำเร็จ จะต้องไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น
 • 19.เลือกงานผิด ไม่มีใครได้รับความสำเร็จในงาน
  ที่เขาไม่ชอบ
 • 20.ขาดความบากบั่นพากเพียรอย่างแน่วแน่ คนที่ทำงานได้หมดทุกอย่างหายากนักที่จะเก่ง
  เป็นพิเศษสักอย่างจงมีความบากบั่นพากเพียร
  อยู่ที่จุดหมายอันสำคัญสักอย่าง
 • 21.นิสัยใช้เงินอย่างขาดความยับยั้งการใช้เงิน
  อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ช่วยให้ได้รับความสำเร็จ เนื่องจากพวกเขาจะรู้สึกวิตกอยู่ตลอดเวลาว่า ไม่มีทางหนีพันความยากจนและผู้ไม่มีเงินมัก
  ไม่มีโอกาสต่อรองไม่มีทางเล่นตัว จึงได้แต่สิ่งเลวๆ
 • 22.ขาดความกระตือรือร้น ถ้าเป็นคนกระตือรือร้น
  และควบคุมมันให้ดีจะได้รับการต้อนรับจากคน
  ทุกกลุ่ม
 • 23.ใจแคบ คนเหล่านี้มักไม่ต้องการความรู้เพิ่มเติม
  • 24.เสพเกินต้องการ เช่นดื่มเหล้าเกินความเหมาะสม
  • 25.ไม่สามารถร่วมมือกับผู้อื่น
 • 26.เป็นเจ้าของอำนาจที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้ความ
  บากบั่นพากเพียรของตนเองอำนาจที่อยู่ในมือของ
  ผู้ที่ไม่ได้หามาด้วยตัวเองในที่สุดมักเป็นภัยต่อความสำเร็จ
  • 27.เจตนาไม่สุจริต ไม่ช้าก็เร็ว การกระทำของเขาจะโผล่ออกมาให้เห็น
 • 28.ความอวดดีและอวดวิเศษ เป็นภัยต่อความสาเร็จ
 • 29.เดาแทนการใช้ความคิด คนเหล่านี้ชอบทำงานด้วยการเดาสุ่ม
  • 30.ขาดเงินทุนข้อนี้เป็นสาเหตุธรรมดาของ
  ความล้มเหลวในผู้ทำธุรกิจครั้งแรกโดยไม่มี
  ทุนสำรองไว้ให้เพียงพอ