ไม่มีหมวดหมู่ » เปลี่ยนคนด้วยความดีในตัวเขาเอง

เปลี่ยนคนด้วยความดีในตัวเขาเอง

26 ธันวาคม 2018
111   0

เชื่อหรือไม่ว่า คนเราล้วนมีจิตใจที่อ่อนโยนเปี่ยมล้นด้วยความดีงามอาศัยอยู่ภายในตัวคนของเราทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่เลวทรามดุร้ายมากที่สุด ก็ยังมีจิตใต้สำนึกแห่งความดีงามแอบแฝงอยู่อย่างเงียบเชียบรอวันที่จะมีผู้มาปลุกกระตุ้นให้จิตแห่งความดีนี้ตื่นขึ้นมาแสดงออกให้ผู้คนทั่วไป ได้ประจักษ์..แต่จะเมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนคน
ด้วย “ความดี” ในตัวเขาเอง ..!

การกระตุ้น “ความดี” ในจิตใต้สานึกของคนเราให้แสดงตนออกมานั้น เป็นหลักกาง่ายๆ ที่มักใช้ได้ผลดีในยามที่ต้องการสร้างแบบอย่างการปฏิบัติตน หรือ สร้างต้นแบบของความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกส่วนที่ดี เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงของใครนั้น เป็นแหล่งการปลุกกระตุ้นความดี ต้องอาศัยศาสตร์เเละศิลป์แห่งการปลุกกระตุ้นความดีในตัวของคนๆ นั้นเป็นอย่างมาก

พึงจำไว้ว่า คาถาแห่งความดีมีอยู่ในตัวตนของเราทุกคน คนเราพร้อมที่จะเป็นคนดี ต้องการทำความดี เป็นแบบอย่างทีดี กระทำตนเป็นผู้เสียสละ และรู้สึกเป็นสุขในยามที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เหล่านี้คือ คุณสมบัติขั้นพื้นฐานแห่งความดีที่มีอยู่ในจิตได้สำนึกของคนทุกคน